Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Esitteet

Paperille painetut taitelehtiset  

6 esitettKuluneella valtuustokaudella tuotettuja esitteitä on vielä toimistoiltamme tilattavissa.
Flemarilta on saatavissa myös pdf-tiedostot, joiden avulla esitteet ovat tulostettavissa,
ja jotka sellaisinaan voidaan toimittaa myös kopio- ja painolaitoksiin painettaviksi.

Allaolevia otsakkeita klikkaamalla, voi tutustua esitteiden sisältöön.

 

Aloittaminen AA:ssa
Alkoholisti ja lääkeaineet
Silmäys AA:han
Mitä ovat AA:n kolme perintöä?
AA som stöd för hälsovården
Så här fungerar AA:s konferensplan
Kuka, minäkö? 
AA-kirjallisuudesta
AA terveydenhuollon tukena
Rakkaus ja Palvelu
Yhteinen hyvinvointimme
AA terveydenhuollon tukena
Onko AA sinua varten?