Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Kolmannen perinnön menetelmä

Kolmannen perinnön menetelmä

AA:n Kolmannen perinnön menetelmä on tietynlainen valintamenettely, jota käytetään

ensisijaisesti valittaessa valtuutettuja sekä alueiden ja koko maan luottamushenkilöitä.

Menetelmää pidetään ominaisena vain AA:lle.

Ensisilmäyksellä se näyttää tuovan suuren sattumanvaraisuuden mahdollisuuden asiaan,

jonka pitäisi olla yksinomaan enemmistön päätöksen varassa. Käytännössä se on kuitenkin

osoittautunut erittäin menestyksekkääksi estäessään ryhmien tai ryhmittymien

vaikutusmahdollisuuden, mikä näyttää kukoistavan useimmilla poliittisilla näyttämöillä.

Ehdokkaan junttaaminen läpi on tehty vaikeaksi, jollei mahdottomaksi, koska äänestäjillä on

valittavina useita ehdokkaita. Ja mikä tärkeintä, toiselle sijalle jäänyttä ehdokasta, joka

saattaa olla erittäin pätevä, mutta jolla ei edeltä käsin ole laajaa tukea, rohkaistaan

pysymään vaalissa vetäytymisen sijasta.
 

Kolmannen perinnön menetelmä on seuraavanlainen:

· Vaalikelpoisten ehdokkaiden nimet pannaan taululle. Kaikki äänioikeutetut (alueen tai

  valtuuston) äänestävät kirjallisesti yhtä ehdokasta kussakin äänestyksessä. Jokaisen

  ehdokkaan äänimäärä kirjataan taululle.

· Ensimmäinen ehdokas, joka saa kaksi kolmasosaa kokonaisäänimäärästä tulee

  valituksi. (Kokonaisäänimäärä on sama kuin äänioikeutettujen määrä.)

· Poistaminen käynnistyy toisen äänestyksen jälkeen. Vähemmän kuin yhden

  viidesosan kokonaisäänistä saaneen nimi poistetaan automaattisesti jatkosta.

  Kuitenkin kaksi eniten ääniä saanutta jatkavat. (Siinä tapauksessa, että äänimäärissä

  toisella sijalla on useampia, eniten ääniä saanut ehdokas ja kaikki toiselle sijalle tulleet

  jäävät ehdokkaiksi.)

· Kolmannen äänestyksen jälkeen ehdokkaat, jotka ovat saaneet vähemmän kuin

  yhden kolmasosan kokonaisäänimäärästä poistetaan automaattisesti jatkosta.

  Kuitenkin kaksi eniten ääniä saanutta jatkavat. (Siinä tapauksessa, että äänimäärissä

  toisella sijalla on useampia, eniten ääniä saanut ehdokas ja kaikki toiselle sijalle tulleet

  jäävät ehdokkaiksi.)

· Mikäli yksikään ehdokas ei ole saanut kahta kolmasosaa kokonaisäänimäärästä

  neljännen äänestyksen jälkeen, vähiten ääniä saanut ehdokas poistetaan

  automaattisesti. Kuitenkin kaksi eniten ääniä saanutta jatkavat. (Siinä tapauksessa,

  että äänimäärissä toisella sijalla on useampia, eniten ääniä saanut ehdokas ja kaikki

  toiselle sijalle tulleet jäävät ehdokkaiksi.)

· Tässä kohdassa puheenjohtaja ehdottaa viidettä ja viimeistä äänestystä ja kysyy

  käsiennoston yksinkertaisella äänten enemmistöllä kannatusta. Jos tämä ehdotus

  hylätään, äänestys lopetetaan ja valinta tehdään arvalla – ”menemällä hatulle” –

  välittömästi. Jos ehdotus hyväksytään, toimitetaan viides ja viimeinen äänestys.

· Mikäli viidennen äänestyksen jälkeen valintaa ei synny, puheenjohtaja ilmoittaa, että

  valinta tehdään arvalla (hatusta). Tässä kohden kaksi eniten ääniä saanutta jatkavat.

  Jos ensimmäisellä sijalla on useampia, he kaikki jatkavat. Jos ensimmäisellä sijalla on

  vain yksi, hän ja kaikki toisella sijalla olevat jatkavat.

· Ääntenlaskija suorittaa arvonnan, ja ensimmäinen ”hatusta noussut” on valittu.

 kolper