Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta

Toimikunta pyrkii luomaan keskinäistä ymmärrystä ja aikaansaamaan yhteistyötä AA-toveriseuran ja sellaisten henkilöiden ja ammattiryhmien välille, joiden työ kohdistuu alkoholismiin ja vielä kärsiviin alkoholisteihin. Toimikunta pyrkii edistämään AA:n hyväksyntää sairaaloissa, katkaisuhoitoasemilla ja vastaavissa laitoksissa jakamalla tietoa AA:n ohjelmasta alkoholisteja työssään tapaaville ammattihenkilöille. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset asiat, yhteydenpito ei-alkoholistiluottamushenkilöihin sekä yhteydenpito koko AA-liikkeen kanssa.