Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Palveluopas ja suuntaviivoja

Palveluopas 2014                                               opas2014

”Kolmas perintömme, palvelu, on kaikkea sitä toimintaa, mikä auttaa meitä saamaan kosketuksen kärsivään toveriimme . . . palvelut, ovatpa ne yksilöiden, ryhmien, alueiden tai koko AA:n suorittamia, ovat ratkaisevan tärkeitä olemassaolollemme ja kasvullemme. Toimiakseen hyvin, ne edellyttävät toimikuntia, valtuutettuja, luottamushenkilöitä ja kokouksia.”

Näin kirjoitti Bill W. tekstissään AA:n palvelun perintö. Palveluopas kuvaa sitä menetelmää, millä kolmas perintömme, palvelu, saadaan toteutettua käytännössä. Palveluopas on tarkoitettu kaikille AA:n jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita mistä tahansa toveriseuramme tarjoamasta palvelusta. Valtuustorakenne on se menetelmä, jolla voimme hoitaa kolmannen perintömme toteuttamisen AA:n periaatteiden mukaisesti. Se on käytännön menettelytapa, jonka kautta koko AA:n ryhmäomatunto voi puhua ja toimeenpanna käsityksensä palvelutoiminnan hoitamisesta.

Palveluoppaan tekstit käsittelevät valtuustorakenteen yleispalveluja, joiden avulla saadaan apu yhä useammalle alkoholistille. Se ei suinkaan vähennä ryhmien ja niiden jäsenten ratkaisevan tärkeää merkitystä, sillä juuri ryhmistä – piirien, alueiden ja valtuustokokouksen kautta – koko AA saa innoituksensa ja tarmonsa niiden palvelujen toteuttamiseen, jotka ovat elintärkeitä olemassaolollemme. Palveluopas kuvaa selkeästi sitä valtuutusperiaatetta, jolla ylintä päätäntävaltaa käyttävät ryhmät delegoivat kaiken tarvittavan toiminnallisen päätäntävallan valitsemilleen edustajille ja valtuuttavat heidät hoitamaan yhteisiä asioitamme parhaan kykynsä mukaan.

Näin valtuustorakenne on yhteisömme ratkaisu siihen, miten voimme tulla toimeen keskenämme yksimielisesti. Se on selkein toimintatapa tasavertaisessa yhteisössä, jossa ketään ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan muihin nähden. Saadaksemme kokonaiskuvan kolmannesta perinnöstämme, palvelusta, meidän on Palveluoppaan lisäksi syytä tutustua myös kahdessatoista käsitteessä kuvattuihin palvelun hengellisiin periaatteisiin.