Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Internet ja anonymiteetti

INTERNET JA ANONYMITEETTI

Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen. Meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion ja elokuvan piirissä.” (11. perinne)

Nimettömyys on perinteidemme hengellinen perusta. Vuonna 2013 Yhdysvaltojen ja Kanadan palveluvaltuusto vahvisti, että internet, sosiaalinen media ja kaikki julkisen kommunikoinnin muodot sisältyvät ehdottomasti yhdennentoista perinteen viimeiseen lauseeseen eli ”lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä”.

Nimettömyydellä on kaksi ensisijaisen tärkeää ominaisuutta meidän henkilökohtaiselle ja yhteiselle selviytymisellemme: hengellinen ja käytännöllinen. Hengellisellä tasolla nimettömyys vaatii meiltä mitä suurinta itsekuria. Käytännöllisellä tasolla se suojaa tulokasta, antaa meille kunnioitusta ja tukea maailmalta sekä turvaa meidät niiltä, jotka haluaisivat käyttää AA:ta omiin itsekkäisiin ja sairaisiin tarkoituksiinsa.

On olemassa suuntaviivat, joiden tarkoitus on suojata noita näkökohtia, kun kommunikoidaan toipumisesta toisen alkoholistin kanssa. Suuntaviivat ovat kehittyneet huomattavan pitkällä aikajänteellä ja ne ovat tulos tietoisesta ryhmäomatunnosta.

Periaatteet tulevat poikkeuksetta ennen henkilöitä. Yksinkertaisimmassa muodossa se tarkoittaa, että AA:n jäsenet eivät kerro olevansa toveriseuran jäseniä, jos he käyttävät koko nimeään tai kasvokuvaansa julkisesti. Silloin ei ole mitään eturistiriitaa. Jos joku kuitenkin tunnustautuu AA:n jäseneksi ja käyttää koko nimeään tai valokuvaansa, se on vastoin 11. perinnettä.

Kun käytämme digitaalista mediaa, olemme vastuussa sekä omasta nimettömyydestämme että toisen nimettömyyden suojelemisesta. Kun me julkaisemme netissä jotakin, meidän tulisi harkita, julkaisemmeko julkisella tasolla. Kun me rikomme omaa nimettömyyttämme näillä foorumeilla, me voimme vahingossa rikkoa myös muiden nimettömyyttä.

Yleiset sosiaaliset nettisivut

Eri sosiaalisen median sovellukset eivät itsessään riko nimettömyyttämme, vaan se tapahtuu yksilöiden toimesta. Siitä olemme vastuussa itsellemme ja korkeammalle voimallemme. Jos käytät koko nimeä tai valokuvaa sosiaalisessa mediassa, kiinnitä erityistä huomiota eri sovellusten yksityisasetuksiin.

Nimettömyys ja sähköposti

Sähköpostia käytettäessä on tärkeää muistaa vastaanottajien nimettömyys. Toimitettaessa AA-materiaalia tai niihin liittyviä asioita, on hyvä käyttää piilokopio-mahdollisuutta. AA:n palvelutehtävissä yleiset sähköpostiosoitteet voidaan luovuttaa rotaatiossa seuraavalle luotetulle palvelijalle. Esimerkiksi ryhmän sähköpostiosoitteen ja tilin rpe.jokuryhmä@gmail.com voisi rotaation yhteydessä luovuttaa seuraavalle. Näin sähköpostiosoite säilyy käytössä, vaikka palvelija vaihtuu.

Koko nimen käyttö sähköposteissa ammattilaisille

On ehdotettu, että lähestyttäessä sähköpostitse sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, sähköposti noudattaisi kirjoitetun kirjeen muotoa muutamin huomioin: 1) sähköposteja on helppo lähettää eteenpäin ja 2) sähköpostien sisällöt on helppo leikata ja liittää, muuttaa tai ladata nettisivuille. Julkisen tiedottamisen koordinaattori GSO:lla vastaa median sähköposteihin ja kirjeisiin seuraavalla allekirjoituksella: vilpittömästi, anonyymi, (nimeä ei anneta julkaisuihin tai lähetyksiin), julkisen tiedottamisen koordinaattori

Online-kokoukset

Aivan kuten tavalliset AA-kokoukset netissä tapahtuvat AA-kokoukset ovat itsenäisiä. Koska kokouspaikalla ei ole selkeää maantieteellistä sijaintia, ne eivät ole USA:n ja Kanadan palvelurakenteen osia. AA:n jäseniä rohkaistaan osallistumaan palveluun fyysisesti asuinkaupungeissaan ja osallistumaan ryhmäomatunnon päätöksiin paikallisesti.

”Laaja kommunikointien verkko peittää maan, se yltää jopa sen kaukaisimpaan kolkkaan. Vaikka se takaa valtaisan julkisen hyödyn, tämä rajaton maailman foorumi on samanaikaisesti tyyssija kaikelle sille, joka etsii rahaa, ylistystä ja valtaa yhteiskunnan kustannuksella. Senpä vuoksi mikään ei voi merkitä enempää AA:n tulevaisuudelle kuin se, miten käytämme kommunikointia. Epäitsekkäästi ja hyvin käytettynä tulokset voivat ylittää villeimmätkin kuvitelmamme. Jos me käytämme tätä hienoa työkalua väärin, me pirstaloidumme omien ihmistemme egojen vaatimuksiin, vaikka heidän aikomuksensa olisivatkin hyvät. Uhrautuvainen AA:n nimettömyyden henki ylimmällä julkisella tasolla on kilpemme ja suojamme. Jälleen kerran meidän tulee olla luottavaisia, että AA:n ja Jumalan rakkaus kantaa eteenpäin.”
(Bill W., Vapaus Jumalan ohjauksessa: valinta on meidän, Grapevine, 11/1960)


Lähteet: AA Guidelines Internet MG-18. www.aa.org