Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

AA Kokous

AA-kokouksista

aakokousPitämällä alkoholin poissa elimistöstään, AA:n jäsenet hoitavat sairautensa fyysistä puolta ja heidän kehollaan on tilaisuus parantua. Jos he aikovat pysyä raittiina, he tarvitsevat myös terveen mielen ja terveet tunteet ja siksi he alkavat selvittää sekavaa ajatusmaailmaansa ja rauhattomia tunteitaan seuraamalla AA:n toipumisen ”kahtatoista askelta”.

Askeleet ovat ohjelma toipumiseen ja AA-ryhmässä alkoholistit oppivat elämään ohjelmassa sekä toteuttamaan sitä "kaikissa toimissaan". Nämä askeleet tarjoavat ajatuksia ja toimia, jotka opastavat alkoholistin kohti parempaa elämää.

Uusia jäseniä rohkaistaan olemaan avoimella mielellä ja lukemaan AA-ohjelmaa selittävää ja tulkitsevaa kirjallisuutta sekä osallistumaan kokouksiin, missä toipuneet alkoholistit kuvailevat henkilökohtaisia kokemuksiaan raittiuden saavuttamiseksi. AA:n kokouksissa jäsenet jakavat toipumiskokemuksensa kenen tahansa juomaongelmaansa apua etsivän kanssa ja toimivat tukihenkilöinä AA:han tuleville alkoholisteille. Koska he kaikki ovat alkoholisteja, heidän on helppo ymmärtää toisiaan. He tietävät miten sairaus vaikuttaa ja miten siitä toivutaan. Tämä vertaiskokemus alkoholismista on ainutlaatuinen palvelu, jonka AA tarjoaa. Uusien jäsenten ei pitäisi muodostaa mielipidettään AA:n tehokkuudesta yhden tai kahden AA-kokouksen perusteella, vaan antaa AA:lle kohtuullinen koeaika. Tässäkin prosessissa tukihenkilön eli kummin, vaikka väliaikaisenkin, hankinta on tärkeää. Auttaa, jos voi mennä ensimmäiseen kokoukseen AA:n jäsenen kanssa, sillä useimmilla tulokkailla on paljon kysymyksiä.

fellowsblueKummi voi vastata näihin ja vakuuttaa tulokkaalle, että muillakin on ollut sama haluttomuus ja pelko ottaessaan ensimmäistä askelta kohti toipumista. Ei ole kahta samanlaista AA-kokousta, mutta kaikki noudattelevat samaa mallia. Tyypillisessä suomalaisessa kokouksessa on 5–20 osallistujaa ja se kestää 1–2 tuntia. Kokoukset pidetään yleensä seurakuntien, koulujen, sairaloiden, vankiloiden tai minkä tahansa muiden tilojen yhteydessä, missä tila on vuokrattavissa jatkuvalla periaatteella. Usein ryhmien kokoukset aloitetaan lukemalla katkelma Isosta kirjasta tai jostain muusta toipumisohjelmaan liityvästä AA-kirjallisuudesta. Joku jäsenistä käyttää alustavan puheenvuoron ja sitten on kaikilla mahdollisuus jakaa kokemustaan käsiteltävästä aiheesta.

AA:n kaksi yleisintä kokousmuotoa ovat avoin ja suljettu kokous: Avoimet kokoukset on tarkoitettu kaikille AA:sta kiinnostuneille. Ne ovat alkoholisteille ja heidän perheilleen sekä kaikille, joita kiinnostaa henkilökohtaisen juomaongelman ratkaiseminen tai jonkun toisen auttaminen tällaisen ongelman ratkaisemiseksi. Meidän vierainamme käy mm. omaisia, työkavereita, esimiehiä, lääkäreitä, terveydenhoitajia ja sosiaalityön tekijöitä. Avoimissa kokouksissa AA:n jäsenet kertovat millaista elämä oli heidän juodessaan, miten he löysivät AA:n ja miten sen ohjelma on auttanut heitä. Vierailijoille kerrotaan, että kaikki heidän kuulemansa mielipiteet ja tulkinnat ovat puhujan omia. Kaikki voivat vapasti tulkita toipumisohjelmaa omin sanoin, mutta kukaan ei voi puhua paikallisen AA-ryhmän tai koko AA:n puolesta.

Suljetut kokoukset  ovat vain alkoholisteille. Ne ovat niitä naisia ja miehiä varten, joilla omasta mielestään on alkoholiongelma. Suljetut kokoukset tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jakaa  keskenään kokemuksiaan juomiskäyttäytymisestään ja pysyvästä, raittiista elämästään.

Ne myös mahdollistavat yksityiskohtaisen keskustelun AA:n toipumisohjelmasta.