Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

AA:n kolme perintöä

AA:n kolme perintöä

ymp ja txtAA:n ensimmäisten 20 toimintavuoden tuloksena kaikki v. 1955 St. Louisin kansainväliseen kokoukseen osallistuneet AA-ryhmät hyväksyivät ja ottivat vastaan AA:n perustajajäseniltä ja ystäviltä nämä kolme perintöä: Toipuminen, Yhtenäisyys ja Palvelu. Siitä hetkestä lähtien AA-ryhmät ottivat vastuun AA-toiminnasta ja perintöjämme alettiin käyttää kaikissa toimissamme.

Näitä saamiamme kolmea perintöä emme halua arvostella emmekä muuttaa. Ne ovat elämämme perustus, jolle uuden elämän voi iloisin mielin rakentaa.


Ensimmäinen perintömme  – AA:n  henkilökohtainen toipumisohjelma. 12 askelta ovat tulosta historiamme ensimmäisistä vuosista 1935–1939. Tämän alun tuloksena syntyi AA:n perusteos, oppikirjamme Alcoholics Anonymous, suomennettuna Nimettömät Alkoholistit eli Iso kirja.Tämä kirja on ainoa teos, jossa on kerrottu täsmälleen ottamamme askeleet ja selvitys niiden tarkoituksesta. Kaikki perustuu alkuaikojen jäsenten omiin kokemuksiin ja rakkaiden ystäviemme ehdotuksiin. Jos halutaan ratkaista jokin ongelma, se tulee ensin havaita sekä hyväksyä ja selvittää, ennen kuin ratkaisua siihen on mahdollista löytää. Olenko minä ongelma? AA:ssa myönnämme olevamme alkoholisteja; alkoholismi on ongelmamme. Tämä on ensimmäinen askel. Kun ongelma selviää, ratkaisukin alkaa hahmottua, ja tällöin toinen askel on johdonmukainen seuraus ensimmäisestä askeleesta. Seuraavat kymmenen askelta selostavat yksinkertaisia ja selkeitä menetelmiä, joilla ratkaisuun pääsee. Kaiken tämän tarkoituksena on auttaa toisia alkoholisteja toipumisen tielle AA:n hengellisillä työkaluilla. 12 askelta auttaa meitä löytämään oman moraalimme ja elämämme helpottuu.


Toinen perintömme  –  AA:n yhtenäisyys. 12 perinnettä muodostuivat niistä ongelmista, joista ryhmät kyselivät New Yorkin toimistostamme ja Bill W:ltä alinomaa. Oli selvää, että ristiriidat korostuivat tällaisessa joukossa alkoholisteja, joiden raittius oli vasta alkumetreillään. Oli myös selvää, että ei voitu antaa erityisohjeita ongelmiin, vaan oli nähtävä, mistä oli perimmiltään kysymys. Yhtenäisyydestä oli kysymys. Oli pysyttävä raittiina tai kuolisimme. Se oli ongelmamme. Toinen perinne antaa meille ratkaisun: ryhmäomantunnon avulla selviämme kaikista kohtaamistamme hankaluuksista yhdessä.  Seuraavat  kymmenen perinnettämme auttavat meitä ymmärtämään hengellisiä toimintaperiaatteitamme: ei liikaa rahaa, ei julkisuuteen nimiämme eikä henkilökohtaisia saavutuksiamme alkoholistien auttamisessa.

Kolmas perintömme  –  AA:n palvelun hengelliset periaatteet. 12 käsitettä ovat hengelliseen ohjelmaamme kirjoitetut sovellukset yhteisistä toimintaperiaatteista toimivana yhteisönä ja kokemuksen jakajana. Toisen käsitteen mukaisesti AA-systeemi eli valtuustosuunnitelma ja sen valtuustokokous on yhteisömme ratkaisu tulla toimeen keskenämme yksimielisesti. Olemme valinneet valtuustorakenteen, koska se on selkein toimintatapa tasavertaisten yhteisössä, jossa ketään ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan toisiin nähden. Seuraavat kymmenen käsitettä selvittävät meille ne hengelliset palvelun periaatteet, joiden mukaisesti voimme toimia sopusoinnussa.