Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus

VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

Tämän esitteen tavoitteena on kertoa, miten AA:ssa nähdään otsikon kaksi päihdealalla käytössä olevaa termiä. Anonyymit Alkoholistit ei kuitenkaan käytä näitä käsitteitä toipumisohjelmassaan eikä kirjallisuudessaan.

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma määrittelee:

”Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jossa samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään ja ratkaisemaan elämäntilannettaan.

Toiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin tai samankaltaisiin elämänkokemuksiin sekä kokemukselliseen asiantuntijuuteen.

Toiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia, jaksamista sekä tarvittaessa tukea paranemista. Arvopohjana on tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Ryhmätoiminnan perimmäinen idea on yhdenvertainen kokemusten jakaminen keskinäisessä kanssakäymisessä. Keskeinen asia on ryhmään kuuluminen, arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen.

Vertaistoimijat ovat henkilöitä, jotka omaan kokemukseensa nojaten, vapaaehtoisuuteen perustuen toimivat esimerkiksi vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilöinä.

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.”

AA-toiminnan perusasioita ovat kahden tai useamman alkoholistin tasavertainen kohtaaminen, omakohtaisten kokemusten jakaminen, yhteinen ratkaisu alkoholiongelmaan, yhteiset kokoukset ja "kummitoiminta".

AA haluaa olla yhteistyössä ammatissaan päihdeongelmia kohtaavien kanssa ja tehdä oman osuutensa alkoholistin auttamisessa. AA voi auttaa tarjoamalla toipumisohjelmansa ja yli 80-vuotiseen kokemukseen perustuvan keskinäisen avun.


AA:
n keskinäinen apu

AA ei ole vertaistukea sanan yleisessä merkityksessä. AA on tasavertaisten jäsenten yhteisö. Jäsenet ovat keskenään tasavertaisia, eivät opettajia ja oppilaita, eivätkä ammattilaisia ja asiakkaita. Jo päivänkin juomatta ollut jäsen voi jakaa kokemustaan toisten vertaistensa kanssa AA-yhteisössä. Vertaisuus toteutuu samaistumisen myötä.

Toipuminen AA:ssa perustuu toipumisohjelman 12 askeleen toteuttamiseen. AA:n ratkaisu alkoholismiin ei siis ole pelkkä vertaistuki vaan keskinäisen avun ja 12 askeleen avulla saavutettava muutos ajatustavassa, joka vapauttaa juomisen pakkomielteestä.

AA:ssa keskinäistä apua esiintyy sekä kokouksissa että kahden jäsenen välisissä tapaamisissa.

AA-kokouksissa jo tuloksia saaneet kertovat uudemmille jäsenille mitä he tekivät, että toipuivat, miten he ottivat AA:n askeleet ja miten he nyt päivittäin soveltavat ohjelman periaatteita elämäänsä.

Kahdenkeskinen tuki alkaa, kun toipunut alkoholisti kertoo uudelle jäsenelle, että on löytänyt ratkaisun alkoholismiinsa ja että se voi toimia uudenkin jäsenen kohdalla – jos hän vain haluaa.

Tuki jatkuu, kun kummi opastaa uuden jäsenen AA:n toipumisohjelmaan askel kerrallaan. Kahdenkeskinen tuki muuttuu usein koko loppuelämän kestäväksi tasavertaiseksi ihmissuhteeksi, jossa yhä uudelleen ja uudelleen jaetaan kokemusta 12 askeleen soveltamisesta päivittäiseen elämään.


AA ja kokemusasiantuntijuus

Toimiessaan AA:laisina AA:n jäsenet eivät ole asiantuntijoita eivätkä toimi palkattuina ammattilaisina.

AA:n jäsen voi kouluttautua päihdealan ammattilaiseksi, mutta työskennellessään ammattilaisena hän ei toimi AA:laisena.

AA:n kokemuksen perustana on Nimettömät Alkoholistit -kirja, johon on koottu sadan ensimmäisen toipuneen jäsenen yhteinen kokemus. Kirjan esipuheessa sanotaan: ”Kerromme täsmälleen mitä teimme, että toivuimme...”  Kirjattua kokemusta hyödyntäen ovat miljoonat alkoholistit ympäri maailman toipuneet yli kahdeksan vuosikymmentä jatkuneen toiminnan aikana.

AA:ssa kaikki perustuu jäsenten yhteiseen kokemukseen siitä, miten alkoholismista voi toipua ja miten voi elää tyytyväistä elämää ilman juomisen pakkomiellettä.

Jokaisen AA-jäsenen oma kokemus on se, miten 12 askeleen toipumisohjelma muutti hänen elämänsä, ja sen toipumiskokemuksen hän haluaa kertoa vertaiselleen alkoholistille. Jokaisella jäsenellä on siis ainutlaatuinen omakohtainen kokemus alkoholismista ja omasta toipumisestaan – mutta vain omakohtainen – joten kukin on vain oman alkoholisminsa asiantuntija.

Anonyymit Alkoholistit
Palvelutoimisto
PL 108, 00511 Helsinki
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin: 09 7231 2110 (ma ja ke kello 12–16)
www.aasuomi.fi