Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Tiedottaminen

Julkinen tiedottaminen ja yhteistyö AA:n ulkopuolisten tahojen kanssa

presenter

Toistaiseksi AA on tavoittanut vain ehkä prosentin tai pari Suomen kärsivistä alkoholisteista. Sekin on hyvä alku ja se on suuri lupaus kaikille niille, jotka vielä kärsivät tästä sairaudesta. Se kuitenkin osoittaa, että olemme vain raapaisseet ongelman pintaa. Kymmenet tuhannet kärsivät vielä ja yhä uudet kymmenet tuhannet tulevat sairastumaan alkoholismiin.

Nämä tosiasiat saavat ajattelemaan, voimmeko tehdä jotain vieläkin enemmän auttaaksemme vielä kärsiviä tovereitamme. Voimmeko esimerkiksi parantaa yhteistyötä sellaisten AA:n ulkopuolisten tahojen kanssa, jotka kohtaavat työssään kärsiviä alkoholisteja – tai jopa potentiaalisia, tulevia alkoholisteja?

Olemme tietysti aina olleet iloisia kaikesta alkoholistien saamasta avusta, tulipa se lääketieteen, koulutuksen, uskonnon tai tieteellisen tutkimuksen kautta, mutta osaammeko olla riittävän  avarakatseisia ja nöyriä työskennelläksemme yhteistyössä näiden tahojen kanssa ja vielä ilman omia ennakkoasenteitamme.

Meillä kaikilla on varmaankin ollut erilaisia ennakkoluuloja muita menetelmiä kohtaan, sillä tiedämmehän itse ohjelman tehokkuuden, mutta voinemme jättää ne vähitellen taaksemme – toivottavasti. Eihän meillä ole tarvetta yksinoikeuteen auttaa alkoholisteja ja voimme tyytyväisinä arvostaa mitä tahansa valon pilkahdusta alkoholismin synkällä taivaalla – tulipa se sitten minkä ammattialan kautta tahansa. Huomaamme myös, että voimme yhdessä saavuttaa sellaisia tuloksia, joita ei syntyisi ilman yhteistyötä tai jos peräti toimisimme toisiamme vastaan.

Juuri tähän yhteistyöhön aktiivinen julkinen tiedottaminen tähtää – voimme kertoa ammatti-ihmisille AA:sta ja olla saatavilla sekä käytettävissä mihin tahansa yhteistyöhön heidän pyytäessään. Muistaen kuitenkin, että kaikessa julkisessa tiedottamisessa AA:n ainoa tavoite on auttaa vielä kärsivää alkoholistia.

Käytännössä julkinen tiedottaminen AA:ssa tarkoittaa siis toipumisen sanoman viemistä vielä kärsivälle alkoholistille, kertomalla suurelle yleisölle AA:n ohjelmasta. Teemme sen ottamalla yhteyttä mediaan, terveydenhuoltoon, sosiaalialaan, yritysten ja liittojen edustajiin, kouluihin ja mihin tahansa järjestöön tai yhteisöön, joka voi kertoa edelleen AA:n olemassaolosta ja sen mahdollisuuksista auttaa vielä kärsivää alkoholistia.

Alueilla, toimikunnissa ja ryhmissä voimme jakaa kokemusta siitä, mitä AA:n jäsenet voivat tehdä julkisen tiedottamisen parissa ja minkälaisia menetelmiä paikalliset tiedotustoimikunnat käyttävät julkisen tiedottamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Julkisen tiedottamisen kokemus toki vaihtelee suurestikin alueittain, mutta kaikki kokemus on arvokasta, riippumatta siitä, missäpäin maata sitä tehdään ja tehdäänkö  tiedottamista ryhmän, piirin tai alueen tasolla.

Kaikki julkiseen tiedottamiseen liittyvä työ pitäisi siis suorittaa vain siihen päämäärään pyrkien, että vielä kärsivä alkoholisti saa AA:n sanoman – siis nimenomaan AA:n sanoman – ja siksi on tärkeä muistaa, että teemme sen AA:n perinteitä tarkasti noudattaen. Meidän pitäisi esimerkiksi pysyä täysin nimettöminä lehdistön, radion ja kuvan piirissä henkilökohtaisella tasolla. Se ei kuitenkaan tarkoita ettemmekö voisi vapaasti kertoa nimeämme ja että itse olemme toipuneita alkoholisteja toimiessamme median tai terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Eipä olisi kovin helppoa toimia, jos nimettömyys vietäisiin näin pitkälle.  Emme ole salaseura ja siksi julkista tiedottamista tekevien on paljastettava nimensä ja osoitteensa niille, joiden yhteydenottoa odottavat.

Nimettömyyshän on sitä paitsi yhteisömme hengellisenä perustana tarkoitettu henkilökohtaiseksi nimettömyydeksi niin, ettemme voi toimia AA:n ”puhemiehinä” julkisuudessa. Ja tietysti omaksi suojaksemme niin halutessamme.

Monet median palveluksessa olevat kunnioittavat AA:ta, vaikka eivät tietäisikään siitä kovin paljon. Koska emme etsi julkisuutta itsellemme yksilöinä, he yleensä auttavat mielellään pyrkimyksissämme ja huomioivat nimettömyystoiveemme, kunhan se on heille selitetty.

Julkisessa tiedottamisessa ei ole mitään salamyhkäistä, mutta varsinkin uudet tiedotustoimintaan  tulevat saatavat arastella tiedottamaan lähtemistä pelätessään nimettömyytensä rikkoontumisen puolesta. Jakamalla kokemustamme, voimme poistaa tämänkin ennakkoluulon kertomalla mitä tiedottamistyöltä edellytetään ja kerromme samalla kuinka tällainen palvelutyö sen lisäksi, että se vie sanomaa sinne missä sitä tarvitaan, myös auttaa työn suorittavaa jäsentä.

Julkisesta tiedottamisesta vastaavilla tulisi olla useamman vuoden vakaa raittius ja kokemusta julkisesta tiedottamisesta, mutta nuoremmatkin jäsenet voivat osallistua työskentelyyn esim. tiedottamisen toimikunnissa ja kerätä kokemusta kentällä osallistumalla tiedottamiseen eri tavoin. Niinkuin kaikessa AA-toiminnassa, tässäkin vanhempien jäsenten suorittama opastaminen julkisen tiedottamisen työhön on ensisijaisen arvokasta kokemusta nuoremmille.

Kokeneempien tiedottajien pitäisikin aina jakaa kokemusta ja materiaalia edelleen seuraavalle palvelijalle ja yleensäkin materiaalia ja kokemusta pitäisi olla kaikkien tiedottamisesta kiinnostuneiden saatavilla. Materiaalista olisi hyvä keskustella säännöllisesti tai järjestää erilaisia tiedottamisen kokemuksenjakotilaisuuksia ja näin ylläpitää kiinnostusta tiedottamiseen.

Julkinen tiedottaminen voi alkaa yksittäisen jäsenen kertoessa lääkärilleen AA-jäsenyydestään tai vihjaistessaan papilleen, että AA:n jäsen voisi olla seurakunnan käytettävissä. Ryhmät hoitavat julkista tiedottamista esim. kutsumalla ammattikuntien edustajia avoimiiin kokouksiin. Alueiden ja piirien toimikunnat etsivät aktiivisesti keinoja olla yhteydessä ammatti-ihmisiin sekä toteuttavat ja kehittävät menetelmiä AA:n tunnettavuuden lisäämiseksi.

Julkisen tiedottamisen toimikunnat voivat tehdä monenlaista työtä sanoman viemiseksi suurelle yleisölle ja eri ammaattikunnille ja me AA:n jäsenet kaikilla palvelun tasoilla voimme kehittää uusia lähestymistapoja eri päättäjiin ja yhteisöihin, joita kohtaamme.

Kaikki uudet ajatukset ja toimintatavat pitäisi aina kertoa tiedotustoimikunnan luottamushenkilöille, jotka huolehtivat sisäisestä tiedonkulusta toisille alueille. Muutenkin on tärkeää kommunikoida muiden toveriseuran jäsenten kanssa kaikesta julkiseen tiedottamiseen liittyvästä, olipa kyseessä piiri tai alue, sillä toimiva kommunikointi mahdollistaa ideoiden jakamisen ja samoin muiden toimijoiden huomioimisen yhteisömme sisällä.

Ammattikuntien edustajat tapaavat alkoholistin yleensä siellä, missä AA ei ole läsnä. Heidän kauttaan me saamme yhteyden alkoholisteihin, jotka eivät ehkä muuten koskaan löytäisi ohjelmaa tai saamme heihin yhteyden vuosia aikaisemmin tällaisen AA:sta hyvin perillä olevan ei-AA-laisen avulla. Siksi yhteistyö ammattikuntien kanssa tarkoittaa heidän oikeanlaista informistaan AA:sta – mitä olemme, mitä voimme tehdä ja mitä emme voi tehdä.

Ammattihenkilö voi olla omalääkäri, terveydenhuollon hoitohenkilökuntaa, opettaja, sosiaalityöntejä, päihdeterapeutti, poliisi tai kuka tahansa, joka on alkoholistien kanssa tekemisissä työnsä kautta. Monet heistä kohtaavat kärsiviä alkoholisteja päivittäin ja huolimatta kasvavasta ongelmasta, monet heistä eivät vain tiedä mitä voisivat tehdä juopolle.

Joskus yhä vieläkin tuntuu siltä, että AA:n ja alkoholismin ymmärtäminen on enemmän poikkeus kuin sääntö, mutta toimivan julkisen tiedottamisen avulla saamme yhä enemmän erilaisia alkoholismin hoitokeinoja ja toimijoita tulemaan mukaan yhteistyöhön kanssamme.

Väistämättä tosin, ongelmat seuraavat menestystä. Joskus ammatti-ihmiset, jotka ovat innokkaita käyttämään AA:ta apukeinona, eivät ymmärrä perinteitämme ja tietämättään aiheuttavat ongelmia ryhmille. Laitoksista ja hoitokodeista AA:han ohjatut uudet tulokkaat odottavat joskus meiltä palveluja, joita meidän ei pidä emmekä voi tarjota.

Kokeneet julkisen tiedottamisen tekijät ovat huomanneet perinteittemme tärkeyden ja selittävät niiden merkityksen ei-jäsenille. Perinteet ovat meidän perinteitämme meille itsellemme, eikä voida olettaa ei-AA-laisten ymmärtävän niitä ellemme tee aloitetta asiassa. Yksi ensimmäisistä ja tärkeistä tehtävistä julkisessa tiedottamisessa onkin perinteiden selvittäminen ammatti-ihmisille ja selittää, että voimme auttaa heitä tehokkaasti kun toimimme omien perinteittemme puitteissa.

Julkinen tiedottaminen sopii periaatteessa kaikille jäsenille, jotka vain ovat valmiit ottamaan niitä kontakteja, mitkä meidän on otettava. Ei tarvitse olla viestinnän tai terveydenhuollon asiantuntija. Riittää, kun haluaa luoda yhteyksiä niihin ihmisiin, joilla on mahdollisuus kertoa AA:n sanomasta edelleen. Tarvitsee vain kertoa kuka olet ja mitä toivot voivasi tehdä. Perustehtävämme on kertoa julkisuuteen mitä AA on, kuinka se toimii ja miten siihen saa yhteyden. Ensiksi tietysti kerromme, että se on tehonnut meidän kohdallamme.

Vilkaisu historiaamme osoittaa, että yhteistyö ammattikuntien kanssa on ollut keskeinen osa toimintaamme alusta lähtien. Itse asiassa AA ei olisi päässyt alkua pidemmälle ilman ei-alkoholistien apua. Nykyään toimikuntien on hoidettava niitä toimia, mitä Tri Silkworth, sisar Ignatia, pastori Shoemaker ja monet muut tekivät epävirallisesti kaiken aikaa ja siksi meidän kaikkien on hyvä muistaa julkisen tiedottamisen julkilausuma vuodelta 1956:

Kaikessa suhdetoiminnassamme AA:n ainoa tavoite on auttaa vielä kärsivää alkoholistia. Aina muistaen henkilökohtaisen nimettömyyden, uskomme tämän olevan mahdollista kertomalla hänelle ja niille, joita hänen ongelmansa ehkä kiinnostaa, oman yksilöllisen ja yhteisömme kokemuksemme siitä, miten opimme elämään ilman alkoholia. Uskomme, että kokemuksemme tulisi olla vapaasti kaikkien niiden saatavilla, jotka ovat vilpittömästi kiinnostuneita. Lisäksi uskomme, että kaikkien näiden toimiemme tulisi aina kuvastaa kiitollisuuttamme raittiuden lahjasta ja tietoisuutta siitä, että monet AA:n ulkopuolella ovat yhtä huolissaan alkoholismin vakavasta ongelmasta.

Nämäkin yhteiset tiedottamisen kokemuksemme ovat tietysti vain ehdotuksia, mutta niiden toivotaan innostavan uusiin ajatuksiin ja antamaan käyttökelpoisia ideoita miten lähestyä oman alueemme ammatti-ihmisiä. Omat tarpeemme ja aikaisemmat kokemuksemme ohjaavat tietenkin toimintaamme omassa vaikutuspiirissämme.