Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

AA terveydenhuollon tukena

AA terveydenhuollon tukena

Eräs terveydenhuollon ammattilainen on todennut: ”Kukaan ei kärsi enempää kuin alkoholisti. Kun kerran koskettaa alkoholistin elämää ja auttaa häntä toipumaan, kun näkee tämän uskomattoman muutoksen kärsivästä, avuttomasta, sairaasta ja ehkä kuolevasta henkilöstä eläväksi, elinvoimaiseksi, toimivaksi ja onnelliseksi ihmiseksi, on mukana rikkaassa, palkitsevassa ja syvällisessä kokemuksessa.” AA on tehokas keino auttaa alkoholistia lopettamaan juomisensa. Siksi myös ter-veydenhuollon kannattaa kertoa tästä mahdollisuudesta potilaalle suunniteltaessa hänen hoitoaan.

 

AA ja alkoholismi

Terveydenhuollon tavoin AA:n jäsenet pitävät alkoholismia kehon ja mielen sairautena. Useimmat jäsenistä ovat huomanneet, että myös hengellisyyden puute on heidän sairaudelleen tunnusomaista. AA:n mukaan tehokas toipuminen voi alkaa vain ”itse tehdyllä taudinmäärityksellä”. Tämä tarkoittaa, että alkoholisti hyväksyy AA:n ensimmäisen askeleen, joka kuuluu: ”Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.”

Toipuminen vaatii raittiutta ja pitkäaikainen raittius edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia suhteessa itseen, toisiin ja johonkin itseä suurempaan voimaan. AA:n kokemuksen mukaan alkoholisti ei voi hallita juomistaan eikä enää koskaan juoda riskittä. AA:n jäsenyyden edellytys on pysyvän raittiuden tavoite. Jos henkilö jälleen juo, riippumatta raittiuden kestosta, on seurauksena sama tuhoisa reaktio alkoholiin, mikä hänelle oli tunnusomaista ennen raittiutta.

 

AA ei siten tarjoa parannuskeinoa, vaan jatkuvan toipumisprosessin yksinkertaisen ”juomatta päivä kerrallaan” -periaatteen avulla.

 

Alkoholistilla on taipumus torjua apu

Koska ongelman kieltäminen on luonteenomaista alkoholismille, on alkoholisteilla taipumus vältellä, kun kysellään heidän juomisestaan. Näin ollen terveydenhuollon ammattilaiset eivät ehkä huomaa alkoholismin osuutta potilaan muihin oireisiin. Suurin osa alkoholisteista vastustaa ajatustakin siitä, että he sairastaisivat alkoholismia, samoin kuin ehdotusta AA:sta apukeinona.

 

Terveydenhuollolla on kuitenkin tärkeä asema toipumisprosessin käynnistäjänä. Tämä edellyttää asian esille ottamisen, moralisoimattoman neuvonnan, motivoinnin muutokseen ja yhteistyön käynnistämisen eri toimijoiden kanssa. Näiden toimijoiden joukossa AA on tärkeä. Selittely ja kieltäminen ovat osa alkoholistin sairautta ja AA:n vastustus ensireaktiona on osa torjuntamekanismia.

 

AA:n kokoukset

Päihderiippuvuus voi kehittyä niin alkoholille, huumeille kuin keskushermostoon vaikuttaville lääkkeille. Sekakäytöstä puhutaan silloin, kun käytössä on useita riippuvuutta aiheuttavia aineita. Päihdekäyttöön liittyy riippuvuuden lisäksi tavallisesti monia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Henkilöt, joilla on muita riippuvuuksia kuin alkoholi, ovat oikeutettuja AA:n jäsenyyteen vain, jos heillä on myös alkoholiongelma.

 

AA:ssa on kahden tyyppisiä kokouksia, avoimia ja suljettuja. Kuka tahansa, alkoholisti itse, omainen, ystävä tai alan ammattilainen voi osallistua avoimeen AA-kokoukseen. Ainoastaan alkoholiongelmaiset voivat osallistua suljettuihin kokouksiin ja tulla AA:n jäseniksi.

 

AA-kokouksiin osallistuminen

Useimmilla uusilla tulokkailla ensimmäiseen kokoukseen osallistumisen kynnys on korkea ja mielessä on paljon epäröintiä. Tilannetta helpottaa, jos tukena on AA:n jäsen eli kummi. Hän voi vastata kysymyksiin ja vakuuttaa tulokkaalle, että muillakin on ollut sama haluttomuus ja pelko ottaessaan ensimmäistä askelta kohti toipumista. Vertaiskokemus alkoholismista on ainutlaatuinen palvelu, jonka AA tarjoaa.

 

Suositellessaan AA:ta ei terveydenhuollon ammattilaisten, eikä alkoholistienkaan, pitäisi luvata nopeata toipumista vaan kannustaa osallistumaan useampiin kokouksiin. Tässä prosessissa kummin mukanaolo on tärkeää. Halukkaiden kummien löytäminen onnistuu helposti ottamalla yhteyttä AA:n toimistoon.

 

Kuinka ottaa yhteyttä AA:han

AA:n yhteystiedot löytyvät internetistä tai useimmista puhelinluetteloista. Potilasta voi pyytää soittamaan paikalliseen AA-numeroon vielä tämän ollessa vastaanotolla tarjoten täten välitöntä mahdollisuutta pyytää apua.

 

AA on hyödyllinen terveydenhuollon voimavara. Järjestämme pyynnöstä tiedotustilaisuuksia toiminnastamme myös terveydenhuollon ammattilaisille.

 

 

Taitelehtinen josta tämä teksti on lainattu, on Anonyymien Alkoholistien valtuustokokouksen hyväksymää kirjallisuutta.
Lisätietoa saat kotisivuiltamme tai toimistoistamme.


Voit ladata taitelehtisen itsellesi tästä