Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Alkoholisti ja lääkeaineet

Alkoholisti ja lääkeaineet

reskirjAA-ohjelma on alkoholisteille, jotka etsivät vapautusta alkoholista. Se ei ole ohjelma lääkkeitä vastaan. AA:n alkuajoista lähtien oli selvää, että monilla alkoholisteilla oli taipumus tulla fyysisesti ja/tai psyykkisesti riippuvaisiksi muistakin huumaavista aineista kuin alkoholi. Oli surullista nähdä, kuinka jotkut alkoholistit taistelivat saadakseen raittiuden, vain kehittääkseen yhtä vakavan riippuvuuden johonkin muuhun huumaavaan aineeseen.
 
Vaikka AA:n pitkäaikainen kokemus paljastaa, että lääkkeiden väärinkäyttö voi uhata raittiuden saavuttamista ja sen ylläpitämistä, on joidenkin AA:n jäsenten käytettävä heille määrättyä lääkitystä hoitaakseen muita vakavia terveydellisiä ongelmia. Jotkut AA:n jäsenet ovat kuitenkin väärinkäyttäneet huumaavia lääkkeitä, usein korvaamaan alkoholia, siinä määrin, että se on saanut meidät huolestumaan tästä lääkkeiden väärinkäytön ongelmasta.
 
Alkoholismia tuntevat lääkärit kertovat, että vaikka barbituraatit, rauhoittavat ja monet muut reseptilääkkeet ovat lääkärin ohjeiden mukaisesti käytettyinä yleensä turvallisia suurimmalle osalle ei-alkoholisteja, ne voivat olla vaarallisia alkoholistille. Jopa monet AA-laiset, jotka ovat käyttäneet käsikauppalääkkeitä luullen niitä harmittomiksi, ovat huomanneet alkoholistin taipumuksen tulla uudestaan riippuvaiseksi, ja lääkeriippuvuus on usein yhtä tuhoisa kuin alkoholiriippuvuus.
 
Syyt tähän taipumukseen tulla lääkkeistä riippuvaiseksi vaihtelevat. Joissakin tapauksissa keho reagoi lääkkeeseen samalla tavalla kuin alkoholiin tai alkoholistin elimistö on jo sopeutunut rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. Kun näitä lääkkeitä käytetään varomattomasti, voi tuhoisa riippuvuus kehittyä ja huumaavien aineiden käytöstä stressin lievittäjänä tulee alkoholistille automaattinen reaktio.
   
Siitä huolimatta jotkut alkoholistit tarvitsevat lääkitystä  
pilleriNiistä ongelmista johtuen, joita alkoholisteilla on huumaavien aineiden kanssa, ovat jotkut jäsenet sitä mieltä, ettei kenenkään AA:ssa pitäisi käyttää mitään lääkitystä. Vaikka tämä suhtautuminen on epäilemättä suojannut joitakuita retkahtamiselta, se on merkinnyt katastrofia toisille.  
AA:n jäsenet ja heidän lääkärinsä ovat kuvailleet tilanteita, joissa AA-laiset ovat kehottaneet masentuneita potilaita heittämään pois pillerit. Seurauksena on ollut ainoastaan masennuksen palaaminen kaikkine vaikeuksineen, mikä on johtanut joskus jopa itsemurhaan.
 
Olemme myös kuulleet skitsofreenikoilta, maanisdepressiivisiltä, epileptikoilta ja muilta lääkitystä tarvitsevilta, että hyvää tarkoittavat AA-ystävät yrittävät saada heidät luopumaan heille määrättyjen lääkkeiden käytöstä. Noudatettuaan maallikon neuvoa potilaat valitettavasti huomaavat, että heidän sairautensa palaa yhtä voimakkaana kuin aikaisemminkin. Lisäksi he ovat vakuuttuneita siitä, että AA on lääkevastainen, ja tuntevat vielä syyllisyyttäkin lääkkeiden käytöstään.
 
Samoin kuin hyväksymme alkoholistin vaarallisen taipumuksen tulla riippuvaiseksi uudestaan, hyväksymme myös sen, että alkoholistit eivät ole immuuneja muille sairauksille.  Joidenkin on selviydyttävä itsetuhoisen masennuksen, lääkintää vaativan skitsofrenian, maanisdepressiivisyyden tai muiden psyykkisten ja biologisten sairauksien kanssa.  

On selvää, että on väärin mahdollistaa tai tukea ketään alkoholistia tulemaan uudelleen riippuvaiseksi mistään huumaavasta aineesta ja yhtä väärin on kieltää keneltäkään alkoholistilta lääkitys, joka voi lievittää tai säädellä muita vahingollisia fyysisiä ja/tai tunne-elämän ongelmia.    

Kokemuksemme osoittaa, että yllämainitut ongelmat voidaan kuitenkin minimoida, jos seuraavia ehdotuksia noudatetaan huolellisesti:
 
1.  Muista, että toipuvana alkoholistina sinun automaattinen reaktiosi epämiellyttävissä tuntemuksissa
     on turvautua kemialliseen helpotukseen ja ottaa enemmän kuin normaali tai lääkärin määräämä
     annostus. Etsi ei-kemiallisia ratkaisuja arkipäivän kipuihin ja vaivoihin.
2.  Muista, että paras suoja lääkkeisiin retkahtamista vastaan on aktiivinen AA:n toipumisohjelmaan
     osallistuminen.
3.  Kenenkään AA:n jäsenen ei pidä leikkiä lääkäriä.
4.  Ole täysin rehellinen itsellesi ja lääkärillesi lääkkeiden käytön suhteen.
5.  Jos epäilet, käänny sellaisen lääkärin puoleen, jolla on kokemusta alkoholistien hoitamisessa.
6.  Kerro avoimesti alkoholismistasi jokaiselle sinua hoitavalle lääkärille ja hammaslääkärille.
7.  Kerro välittömästi lääkärille, jos saat sivuvaikutuksia sinulle määrätyistä lääkkeistä.
8.   Harkitse toisen lääkärin puoleen kääntymistä, jos oma lääkärisi ei myönnä alkoholistien
      luonteenomaista herkkyyttä tiettyihin lääkkeisiin ja piristeisiin.                                          
9.  Anna lääkärillesi kopio taitelehtisestä ”Alkoholisti ja lääkeaineet”.     

     Taitelehtisiä on saatavissa
      toimistoiltamme.

lkeesite