Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Terveydenhuollon keinot eivät riitä

Suomalaisten lääkärien keskuudessa AA on toistaiseksi paljon heikommin tunnet­tu kuin AA:n synnyinmaan, Yhdysvaltojen, lääkärikunnan piirissä. Viime vuosina on tässä suhteessa tapahtunut merkittävää kehitystä ja niinpä Suomenkin AA-yhteisö voi lukea työnsä ymmärtäjiin ja ystäviin jo huomattavan joukon lääkäri­kuntamme edustajia.

Seuraavassa lääkintöhallituksen pääjohtajan lausunto:
Alkoholin väärinkäyttö on kasvava ja vaikea ongelma. Sen aiheuttamat tervey­delliset riskit ja menetykset väestölle ovat merkittäviä.
Tällä hetkellä alkoholin aiheuttamat terveyshaitat ovatkin eräs keskeisimpiä kansanterveysongelmia maassamme.

Siinä elämäntilanteessa, jossa alkoholin käyttö on riistäytynyt ihmisen hallinnas­ta, tarvitaan useinkin enemmän apua ja voimakkaampia tukitoimia kuin mitä perinteiset lääketieteen keinot voivat antaa. AA-liikkeen tarjoama henkinen tuki, jossa kohtalotoverien kokemuksella ja myötäelämisellä on tärkeä merkitys, on auttanut monia uuden elämän alkuun.

Alkoholismia koskeva tutkimus on edistynyt ja tietämyksemme kehittyminen lisää osaltaan hoitomahdollisuuksia. Alkoholiongelmista aiheutuva palvelujen tarve on kuitenkin selvästi suurempi kuin mihin terveydenhuollon voimavarat riittävät. Terveydenhuollon palvelujen rinnalla tarvitaan käyttöön kaikki ne inhimilliset voimavarat, joilla tuetaan ihmisen selviytymistä alkoholiongelmansa voittamisek­si.

Pidän erittäin arvokkaana sitä pyyteetöntä ja uhrautuvaista työtä, jota AA-liik­keessä tehdään lähimmäisen tukemiseksi ja väestön terveyden hyväksi ja haluan erityisesti korostaa AA-liikkeen ja julkisen terveydenhuollon hyvän ja joustavan yhteistyön ensiarvoista merkitystä.

matti ruokolaMatti Ruokola
Lääkintöhallituksen pääjohtaja 1983–1991


Lainattu teoksesta Miten alkoholismista voi toipua, s. 26, kustantaja Suomen AA-kustannus ry.