Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Kirkon suhtautuminen AA:han

Miten kirkko suhtautuu AA:han

Alkoholismi on jatkuvasti tuottanut päänvaivaa paitsi lääkäreille myös papeille ja muille eri kirkkokuntien ja uskonsuuntien piirissä toimiville henkilöille. Lukuisat papit ovat olleet todistamassa rehellisten miesten ja naisten lupauksia luopua alkoholista – ja saaneet todeta heidän rikkovan lupauksensa jo muutaman tunnin, päivän tai viikon kuluttua. Myötätunto, ymmärtämys ja vastuuntuntoon vetoaminen eivät ole tuntuneet auttavan silloin, kun on ollut kysymyksessä alkoholistin auttaminen.

Harva ei-uskonnollinen liike lieneekin meidän aikanamme saanut niin suurta tukea ja ymmärtämystä osakseen papiston taholta kuin AA. Yhdysvalloissa on AA:n alkuajoista lähtien sen suurimpiin ystäviin lukeutunut joukko hengenmiehiä, jotka omassa sielunhoito-työssään ovat käyttäneet hyväkseen AA:n antamia kokemuksia ja toisaalta suositelleet lämpimästi AA:ta toipumistieksi niille, jotka ovat alkoholiongelmansa takia heidän puoleensa kääntyneet.

Arkkipiispa John Vikströmin kannanottojohn vikstrm

”Moni päihdeongelmainen on löytänyt AA:sta tarvitsemansa hyväksymisen ilman ehtoja. Kohtalotoverin ymmärtämys ja tuki ovat nimenomaan hoitoon hakeutumisvaiheessa osoittautuneet ensiarvoisen tärkeiksi. Seurakunnat ovat ilmaisseet tukensa ja arvostuksensa AA:ta kohtaan mm. vuokraamalla tilojaan kokoontumisia varten. Jotkut työntekijät ovat omalla ammattitaidollaan aktiivisesti osallistuneet kolmannen ja neljännen askeleen työskentelyvaiheeseen. Kirkon voimistuvan päihdetyön eräänä tärkeänä yhteistyökumppanina onkin ollut juuri AA-liike.

Nöyrtyminen Korkeimman edessä, inhimillisen kaikkivoipuusvaatimuksen jättäminen ja avun pyytäminen sitä tarvitessaan ovat tekijöitä, jotka omalla eheyttävällä tavallaan luovat perustaa myös hengelliselle kasvulle. Ihminen ei ole eikä hänen tarvitse olla kaiken mitta, hän saa heittäytyä armon ja anteeksiantamuksen varaan. Uuden mielekkään elämänsisällön löytyminen avaa nollapisteestä lähteneelle laajemmaltikin näkymiä inhimillisempään elämään. AA:n kautta 'raitistu­minen' saattaa rikastuttaa myös ihmisen hengellistä kasvua ja kypsymistä.”

-John Vikström
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa 1982–1998
 

Lainattu teoksesta Miten alkoholismista voi toipua, s. 26-27, kustantaja Suomen AA-kustannus ry.