Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Medialle - Anonymiteettikirje

Anonymiteettikirje

Osoitettu: Median edustajille
Lähettäjä: Anonyymien Alkoholistien tiedotustoimikunta
Asia: AA:n jäsenten anonymiteetti


Monien vuosien ajan me AA:laiset olemme arvostaneet median edustajilta saamaamme tukea. Olette auttaneet meitä lukemattomien ihmishenkien pelastamisessa. Toivomme edelleen jatkuvaa yhteistyötä kanssanne suojellessamme jäsentemme anonymiteettiä julkisuudessa.

Siksi pyydämme, että esitellessänne AA:n jäseniä:
– käytätte ainoastaan heidän etunimiään
– ette käytä sellaista kuvamateriaalia, josta heidät voitaisiin
   tunnistaa.

Anonymiteetti on yhteisömme ydinperiaatteita ja takaa jäsenillemme,että heidän toipumisensa on heidän yksityisasiansa. Juova alkoholisti välttelee usein kaikkea sellaista apua, mikä saattaisi paljastaa hänen henkilöllisyytensä.

AA ei ole sidoksissa mihinkään muuhun järjestöön, vaikkakin monet tahot ovat soveltaneet AA:n kahtatoista askelta omaan käyttöönsä. AA on omavarainen ja kieltäytyy ulkopuolisista lahjoituksista. Emme ole ammattilaisia – tarjoamme ainoastaan alkoholistin toiselle alkoholistille antaman vapaaehtoisen tuen.

Ympäri maailman on suosiollinen medianäkyvyys ollut aina yksi tärkeimpiä keinoja ohjata alkoholisteja yhteisöömme. Kiitämme, että olette osaltanne tehneet tämän mahdolliseksi.

PALVELUTOIMISTO
PL 108, 00511 Helsinki • Puh. 09-7231 2110
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Anonymitetsbrev

Riktat till: Representanter för massmedia

Avsändare: Informationskommittén inom Anonyma Alkoholister

Ärende: AA-medlemmar och anonymiteten

Under många år har vi i AA uppskattat det stöd vi fått från våra vänner inom massmedia. Ni har bidragit till att rädda oräkneliga liv. Vi söker ert fortsatta stöd och samarbete då det gäller att skydda enskilda medlemmars anonymitet på det offentliga planet.

Vi ber er därför, när det gäller enskilda AA-medlemmar:
– att endast använda förnamn
– att inte använda bilder där medlemmars ansikten kan bli igenkända

Anonymiteten är djup förankrad i vår gemenskap och försäkrar våra medlemmar att deras tillfrisknande är en privat angelägenhet. Det har visat sig att aktiva alkoholister ofta avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas.

Anonyma Alkoholister har ingen anknytning till någon annan organisation, även om många har anammat AA:s tolvstegsprogram för eget ändamål. AA är självförsörjande och vägrar ta emot ekonomiska bidrag utifrån, vi är lekmän som endast erbjuder frivilligt stöd i form av en alkoholist som hjälper en annan.

Över hela världen har åtskilliga uppmärksammade artiklar och reportage om AA varit en av de viktigaste vägarna för att få alkoholister att uppsöka vår gemenskap. Vi är oerhört tacksamma för att ni har gjort detta möjligt.