Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Tätä on AA

 

TÄTÄ ON AA –

JOHDATUS ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN TOIPUMISOHJELMAAN

Vain sinä voit päättää

Jos sinulla näyttää olevan ongelma juomisen kanssa tai jos juominen huolestuttaa sinua, saatat olla kiinnostunut tietämään jotakin Anonyymeistä Alkoholisteista ja sen toipumisohjelmasta. Kun olet lukenut tämän lyhyen yhteenvedon, päätät ehkä, ettei AA:lla ole sinulle mitään annettavaa. Jos näin olisi, ehdotamme vain, että pitäisit asian avoimesti mielessäsi. Tarkastele juomistasi huolella sen tiedon valossa, jonka voit oppia näiltä sivuilta. Päättele itse, onko alkoholi muodostunut ongelmaksesi. Ja muista, että olet aina erittäin tervetullut AA:n tuhansien miesten ja naisten joukkoon, jotka ovat päässeet juomisen ongelmista ja viettävät nyt rakentavaa ja raitista elämää päivä kerrallaan.

Keitä me olemme?

Me AA:laiset olemme miehiä ja naisia, jotka ovat todenneet ja myöntäneet, että emme hallitse alkoholin käyttöämme. Olemme oppineet, että meidän täytyy elää ilman alkoholia, jos haluamme välttää oman ja läheistemme tuhon.

Paikallisia ryhmiämme on sadoilla eri paikkakunnilla, ja olemme osa epävirallista ja kansainvälistä toveriseuraa, jolla on tällä hetkellä jäseniä yli 180 maassa. Meillä on vain yksi päätarkoitus: pysyä itse raittiina ja auttaa muita puoleemme kääntyviä saavuttamaan raittius.

Me emme ole liittoutuneet minkään ryhmän, asian tai uskonnollisen liikkeen kanssa. Me emme värvää uusia jäseniä, mutta toivotamme heidät tervetulleiksi. Me emme kerro väkisin muille kokemustamme ongelmallisesta juomisesta, mutta jaamme kokemuksemme, jos meiltä kysytään.

Jäsenkunnastamme löydät kaiken ikäisiä miehiä ja naisia, joilla on erilaisia sosiaalisia, taloudellisia tai kulttuurisia taustoja. Monet meistä joivat vuosikausia ennen kuin tajusivat, etteivät kykene käsittelemään alkoholia. Toiset taas olivat onnekkaampia ja tiedostivat aiemmin juomisensa alussa, että alkoholin käytöstä oli tullut hallitsematonta.

Juomisemme seuraukset ovat myös vaihdelleet. Joidenkin täytyi ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle ennen kuin he tulivat hakemaan apua AA:sta. Jotkut olivat menettäneet perheensä, omaisuutensa ja itsekunnioituksensa. Olimme eläneet pummeina eri kaupungeissa. Jotkut olivat olleet sairaaloissa tai vankiloissa lukemattomia kertoja. Olimme syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin – yhteiskuntaa, perhettämme, työnantajiamme ja itseämme kohtaan.

Jotkut meistä eivät ole koskaan olleet sairaalahoidossa tai vankilassa. Emme ole menettäneet työpaikkaamme tai perhettämme juomisen seurauksena. Mutta lopulta huomasimme, että alkoholi oli sekoittanut elämämme. Kun havaitsimme, ettemme kyenneet elämään ilman alkoholia, menimme etsimään apua AA:sta.

Monet uskontokunnat ovat edustettuina toveriseurassamme, ja monet uskonnolliset johtajat ovat rohkaisseet kasvuamme. Joukossamme on myös ateisteja ja epäilijöitä. Mikään uskonto, usko tai uskonnottomuus ei ole ehtona jäsenyydellemme.

Meitä yhdistää yhteinen ongelma, alkoholi. Kun tapaamme ja autamme toisia alkoholisteja yhdessä, kun keskustelemme toistemme kanssa, pysymme selvin päin. Juomisen pakkomielle häviää, vaikka se kerran oli ylitsepääsemätön voima elämässämme.

Me emme luule olevamme ainoita, joilla on vastaus ongelmajuomiseen. Tiedämme, että AA-ohjelma auttaa meitä, ja olemme nähneet sen lähes poikkeuksetta auttavan jokaista tulokasta, joka on rehellisesti ja aidosti halunnut lopettaa juomisen.

AA:n avulla olemme oppineet monia asioita alkoholismista ja itsestämme. Yritämme pitää nämä tosiasiat tuoreina ajatuksissamme koko ajan, koska ne näyttävät olevan avain raittiuteemme. Meille raittius on aina ensisijainen.

Mitä olemme oppineet alkoholismista?

Alkoholismi on yksi ihmiskunnan historian vanhimmista ongelmista. Vasta äskettäin olemme päässeet hyötymään uusista lähestymistavoista ongelmaan. Esimerkiksi lääkärit tietävät tänään paljon enemmän alkoholismista kuin heidän edeltäjänsä vain pari sukupolvea sitten. He ovat alkaneet määrittää ongelmaa ja tutkia sitä yksityiskohtaisesti.

Vaikka ei ole olemassa muodollista AA:n määritelmää alkoholismista, useimmat meistä ovat yhtä mieltä siitä, että meille se on fyysinen ja henkinen pakkomielle. Tarkoitamme, että meillä oli selvä fyysinen tarve nauttia alkoholia hallitsemattomasti ja välittämättä terveen järjen rajoista. Meillä ei ainoastaan ollut epänormaali alkoholin himo, vaan me myös annoimme useasti periksi sille mitä sopimattomimpina hetkinä. Me emme tienneet milloin tai miten lopettaa juominen. Usein meillä ei ollut tarpeeksi ymmärrystä olla aloittamatta.

Alkoholisteina olemme oppineet kantapään kautta, ettei tahdonvoima yksin ollut tarpeeksi luja pitämään meitä selvin päin, vaikka se muissa asioissa olisi ollut kuinka luja tahansa. Olemme yrittäneet pidättäytyä juomasta tiettyinä aikoina. Olemme tehneet juhlallisia lupauksia. Olemme vaihtaneet merkkejä ja juomia. Olemme yrittäneet juoda vain tiettyinä kellonaikoina.  Mutta mitkään suunnitelmamme eivät toimineet. Aina päädyimme ennemmin tai myöhemmin juovuksiin, vaikka meillä oli kaikki järjelliset syyt pysyä selvin päin.

Olemme käyneet läpi synkkiä epätoivon hetkiä, jolloin olimme varmoja, että mielemme on sairas. Aloimme vihata itseämme kykyjemme hukkaamisesta sekä perheelle ja muille aiheuttamastamme huolesta. Toistuvasti antauduimme itsesäälin valtaan ja julistimme, ettei mikään pystyisi meitä koskaan auttamaan.

Voimme nyt hymyillä noille muistoille, mutta aikanaan ne olivat synkkiä, epämiellyttäviä kokemuksia.

Alkoholismi ­ sairaus

Tänään olemme valmiit hyväksymään ajatuksen, että alkoholismi on sairaus. Se on etenevä sairaus, jota ei voida parantaa, mutta jonka eteneminen voidaan pysäyttää kuten eräiden muidenkin sairauksien. Hyväksymme, että sairaudessa ei ole mitään hävettävää, jos kohtaamme ongelman rehellisesti ja yritämme tehdä sille jotakin. Olemme täysin valmiit myöntämään, että olemme yliherkkiä alkoholille ja että on terveen järjen mukaista olla erossa allergiamme lähteestä.

Ymmärrämme nyt, että kun henkilö on kerran ylittänyt rankan juomisen ja pakonomaisen juomisen välisen näkymättömän rajan, hän jää pysyvästi alkoholistiksi. Sikäli kun tiedämme, paluuta normaaliin, sosiaaliseen juomiseen ei ole. ”Kerran alkoholisti, aina alkoholisti” on yksinkertaisesti totuus, jonka kanssa meidän on elettävä.

Olemme myös oppineet, että alkoholisteilla ei ole paljon vaihtoehtoja. Jos he jatkavat juomista, heidän ongelmansa pahenevat kasvavassa määrin ja edessä on varmuudella kurjuutta, vankiloita, hoitolaitoksia tai ennenaikainen kuolema. Ainoa vaihtoehto on lopettaa juominen kokonaan ja pidättäytyä pienimmästäkin määrästä alkoholia missään muodossa. Jos alkoholistit ovat halukkaita seuraamaan tätä polkua ja käyttämään hyväkseen saatavilla olevaa apua, heille voi avautua aivan uusi elämä.

Juomisemme alussa oli aikoja, jolloin olimme vakuuttuneita, että meidän täytyi vain tarkkailla juomistamme ja lopettaa toisen, viidennen tai seuraavan ryypyn jälkeen. Vähitellen ymmärsimme, ettei viides, kymmenes tai edes kahdeskymmenes ryyppy saanut meitä juovuksiin vaan ensimmäinen. Ensimmäinen ryyppy sai vahingon aikaan. Ensimmäinen ryyppy aloitti koko karusellin. Ensimmäinen ryyppy sai aikaan alkoholistisen ajatuksen ketjureaktion, joka johti hallitsemattomaan juomiseen.

AA:ssa sanotaan, että alkoholistille yksi ryyppy on liikaa ja tuhat liian vähän

Monet meistä oppivat juoma-aikoinaan, että pakolliset raittiit kaudet eivät olleet yleensä miellyttäviä kokemuksia. Silloin tällöin jotkut meistä pystyivät olemaan selvin päin päiviä, viikkoja ja jopa vuosia. Mutta emme nauttineet raittiudesta. Olimme kuin marttyyreitä. Tulimme ärtyisiksi, ja meidän kanssamme oli vaikea elää ja työskennellä. Sinnittelimme odotellen aikaa, jolloin voisimme ottaa taas ryypyn.

Nyt kun olemme AA:ssa, meillä on uusi näkökulma raittiuteen. Nautimme vapaudesta ja halusta olla juomatta. Koska emme voi olettaa juovamme normaalisti koskaan tulevaisuudessa, keskitymme elämään täyttä elämää tänään ilman alkoholia. Eiliselle emme voi mitään ja huomisesta emme tiedä.

 Meidän täytyy huolehtia vain tästä päivästä.  Ja tiedämme kokemuksesta, että pahimmatkin juopot voivat olla kaksikymmentäneljä tuntia ilman ryyppyä. Heidän täytyy ehkä siirtää ryyppyä tunti tai jopa vain minuutti kerrallaan eteenpäin – mutta he oppivat, että sitä voi siirtää eteenpäin jakson kerrallaan.

Kun ensimmäistä kertaa kuulimme AA:sta, vaikutti uskomattomalta, että kukaan holtittomasti juonut pystyisi saavuttamaan ja säilyttämään raittiuden, jollaisesta vanhemmat AA:n jäsenet puhuivat. Jotkut meistä olivat taipuvaisia ajattelemaan, että meidän juomisemme oli ollut ainutlaatuista ja kokemuksemme erilaisia ja että AA saattoi toimia muiden kohdalla, mutta ei meidän. Me muut, joita juominen ei vielä ollut vahingoittanut vakavasti, järkeilimme, että AA saattaa olla hyväksi laitapuolen pummeille, mutta me saattaisimme pystyä hoitamaan ongelman itse.

Kokemuksemme AA:ssa on opettanut meille kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin kaikki alkoholistit kohtaavat samat perusongelmat kerjäävätpä he olutta kadulla tai ovat johtavassa asemassa isossa yrityksessä. Toiseksi nyt me arvostamme sitä, että AA:n toipumisohjelma toimii lähes jokaisen alkoholistin kohdalla, joka vilpittömästi haluaa sen toimivan, eikä se ole riippuvainen yksilön taustasta tai juomatavoista.

Teimme päätöksen

Kaikkien meidän nyt AA:ssa olevien täytyi tehdä yksi ratkaiseva päätös ennen kuin tunsimme olevamme turvassa uudessa elämäntavassa ilman alkoholia. Meidän täytyi kohdata tosiasiat itsestämme ja juomisestamme totuudenmukaisesti ja rehellisesti. Meidän täytyi myöntää, että olimme voimattomia alkoholin suhteen. Joillekin meistä se oli hankalin ehdotus, joka koskaan oli tullut eteemme.

Emme tienneet paljoakaan alkoholismista. Meillä oli omat ajatuksemme sanasta alkoholisti. Yhdistimme sen syrjäytymiseen. Meidän mielestämme se varmaankin tarkoitti tahdon ja luonteen heikkoutta. Jotkut meistä työnsivät syrjään sen myöntämisen, että olisimme alkoholisteja. Jotkut myönsivät sen vain osittain.

Useimmat meistä olivat kuitenkin helpottuneita, kun meille selitettiin, että alkoholismi oli sairaus. Ymmärsimme, että jotakin oli tehtävä sairaudelle, joka uhkasi tuhota meidät. Emme enää yrittäneet uskotella itsellemme ja toisille, että voisimme käyttää alkoholia, kun kaikki tosiasiat näyttivät toisin.

Olimme alusta alkaen vakuuttuneita siitä, ettei kukaan voisi sanoa meille, että olimme alkoholisteja. Myöntämisen tuli tulla meiltä, ei lääkäriltä, papilta, vaimolta tai aviomieheltä. Sen täytyi perustua tosiasioihin, jotka me itse tiesimme. Ystävät saattoivat tietää ongelmamme luonteen, mutta me olimme ainoita, jotka pystyisivät sanomaan varmasti, oliko juomisemme hallinnassa vai ei.

Toistuvasti kysyimme: ”Mistä voin tietää, olenko todella alkoholisti?” Meille kerrottiin, ettei ole olemassa tarkkoja sääntöjä alkoholismin määrittelemiseksi. Opimme kuitenkin, että oli olemassa varoittavia merkkejä. Jos tulimme juovuksiin, kun kaikki järkisyyt vaativat pysymään selvin päin, jos juomisemme oli enenevässä määrin mennyt huonompaan suuntaan, jos juomisemme ei ollut yhtä hauskaa kuin ennen. Ymmärsimme, että nämä olivat merkkejä sairaudesta, jota kutsumme alkoholismiksi. Kun tarkastelimme juomakokemuksiamme ja niiden seurauksia, useimmat meistä kykenivät löytämään lisää merkkejä, joista tunnistimme totuuden itsestämme.

Luonnollisesti tulevaisuus ilman alkoholia tuntui pelottavalta. Pelkäsimme, että uudet ystävämme AA:ssa olisivat tylsiä tai vielä pahempaa, kiiluvasilmäisiä saarnamiehiä. Sen sijaan huomasimme, että he olivat ihmisiä kuten mekin, mutta heillä oli erikoinen kyky ymmärtää ongelmamme myötätuntoisesti ilman tuomitsemista.

Aloimme pohtia, mitä meidän täytyi tehdä pysyäksemme raittiina, mitä jäsenyys AA:ssa maksaisi ja kuka johtaa organisaatiota. Pian huomasimme, ettei AA:ssa ollut mitään pakollista ja ettei ketään vaadittu seuraamaan mitään rituaaleja tai elämäntapoja. Opimme myös, ettei AA:ssa ole mitään jäsenmaksuja. Kulut kokoushuoneista, virvokkeista ja kirjallisuudesta kerätään kierrättämällä lipasta. Mutta edes tämänkaltaiset lahjoitukset eivät ole vaatimuksena jäsenyydelle.

Pian meille tuli selväksi, että AA:lla on vain vähin mahdollinen organisaatio eikä ole ketään antamassa määräyksiä. Kokousjärjestelyistä vastaavat kokouspalvelijat, jotka vaihtuvat säännöllisesti antaen tilaa uusille ihmisille. Tämä vaihtuvuuden periaate on tavallinen AA:ssa.

Pysyminen selvin päin

Miten sitten onnistumme pysymään selvin päin näin epämuodollisessa ja löysästi nivoutuneessa toveripiirissä?

Vastaus on, että kun olemme saavuttaneet raittiuden, yritämme säilyttää sen tarkkailemalla ja seuraamalla meitä edeltäneiden AA:laisten onnistuneita kokemuksia.

Heidän kokemuksensa antavat meille tietyt työkalut ja ohjeet, jotka voimme vapaasti hyväksyä tai hylätä. Koska raittiutemme on tärkeintä elämässämme tänään, on mielestämme viisasta seurata niitä, jotka ovat jo osoittaneet, että AA:n toipumisohjelma todella toimii.

24 tunnin ohjelma

Me emme esimerkiksi lupaa, ettemme enää ikinä juo. Sen sijaan yritämme seurata AA:n 24 tunnin ohjelmaa. Keskitymme pysymään selvänä juuri kuluvat 24 tuntia. Me yksinkertaisesti yritämme pysyä yhden päivän ilman ryyppyä. Jos tunnemme pakottavaa tarvetta ryyppyyn, me emme väistä tai vastusta. Me ainoastaan siirrämme tämän ryypyn huomiseen.

Yritämme pitää ajatuksemme rehellisinä ja totuudenmukaisina, kun kyseessä on alkoholi. Juomisen tarve yleensä häviää AA:ssa muutamassa kuukaudessa. Jos juominen houkuttelee meitä, kysymme itseltämme, onko juuri tämä ryyppy kaikkien niiden seurausten arvoinen, joita olemme juodessamme aiemmin kokeneet. Pidämme mielessä, että olemme täysin vapaita tulemaan juovuksiin, jos haluamme, ja että valinta juomisen ja juomattomuuden välillä on kokonaan meidän. Tärkeintä on, että ymmärrämme olevamme alkoholisteja ja että tulemme aina olemaan alkoholisteja, olimmepa olleet kuinka kauan tahansa juomatta. Alkoholistit, kuten tiedämme, eivät koskaan enää voi juoda sosiaalisesti ja normaalisti.

Seuraamme onnistuneiden vanhempien jäsenten kokemusta myös muissa suhteissa. Käymme tavallisesti säännöllisesti paikallisen AA-ryhmän kokouksissa. Ei ole olemassa sääntöä, joka tekisi osallistumisen pakolliseksi. Emme myöskään aina osaa sanoa, miksi saamme innoitusta, kun kuuntelemme muiden jäsenten kertomuksia ja tulkintoja. Useimmat meistä kuitenkin ovat sitä mieltä, että osallistuminen kokouksiin ja muu rento yhteydenpito AA-ystäviin ovat tärkeitä tekijöitä raittiutemme ylläpidossa.

Kaksitoista askelta

Kun liityimme AA:han, kuulimme heti alussa alkoholismista toipumisen kahdestatoista askeleesta.  Huomasimme, että askeleissa ensimmäiset jäsenet ovat yrittäneet kirjata muistiin kehityksensä, kun he edistyivät hallitsemattomasta juomisesta raittiuteen. Havaitsimme, että avaintekijä tässä kehityksessä oli nöyryys, joka yhdistyi itseämme korkeampaan voimaan luottamiseen. Vaikka jotkut jäsenet pitivät parempana käyttää tästä voimasta nimeä Jumala, meille kerrottiin, että jokainen voi tulkita sen henkilökohtaisella tavallaan. Voimme käsittää tämän voiman siten kuin haluamme. Koska alkoholista oli tullut korkeampi voimamme juoma-aikoina, meidän täytyi myöntää, ettemme ehkä pystyisi pyörittämään koko näytelmää itse, vaan oli järkevää kääntyä toisaalle avun saamiseksi.

Kun olemme jonkin aikaa kasvaneet AA:ssa, käsityksemme Korkeammasta voimasta tulee kypsemmäksi. Mutta se on oma käsityksemme, eikä kukaan ole pakottanut sitä meille.

Lopuksi huomasimme kahdennestatoista askeleesta ja vanhempien jäsenten kokemuksesta, että työ muiden AA:n puoleen kääntyvien alkoholistien kanssa oli tehokas tapa vahvistaa omaa raittiuttamme. Aina kun mahdollista yritimme tehdä oman osuutemme, mutta pidimme mielessä, että ihminen itse oli ainoa, joka kykeni määrittämään, oliko hän alkoholisti vai ei.

Muiden AA:n jäsenten kokemus johdatti meidät ymmärtämään uudella tavalla kolmen paljon käytetyn sanonnan merkityksen.  ”Ensimmäiset asiat ensiksi” on eräs iskulauseistamme muistuttaen meitä, että vaikka kuinka yrittäisimme, emme ehdi tekemään kaikkea kerralla. Meidän täytyy muistaa raittiuden tärkeys kaikissa yrityksissämme rakentaa elämämme uudestaan.

”Hiljaa hyvä tulee” on toinen vanha iskulause. Sillä on uusi merkitys alkoholisteille, joilla oli tapana tehdä töitä liian kiivaasti. Kokemus osoittaa, että alkoholistien pitäisi ja he voivat oppia rauhallisemman tahdin. ”Elä ja anna elää” on toistuva ehdotus alkoholisteille, ettei heillä raittiuden vuosistaan huolimatta ole varaa tulla suvaitsemattomaksi muita ihmisiä kohtaan.

AA:n kirjat ja vihkoset ovat myös hyvä apu. Pian tultuamme AA:han useimmilla meistä oli tilaisuus lukea kirja Nimettömät Alkoholistit, AA:laisten kokemusten kirja. Siihen ensimmäiset jäsenet tallensivat tarinansa ja periaatteet, joiden avulla he toipuivat. Useat jo vuosia raittiina olleet jäsenet edelleen palaavat siihen ja muihin AA:n kirjoihin hakiessaan oivalluksia ja innostusta. AA julkaisee säännöllisesti ilmestyviä lehtiä, jotka on suunnattu yhtä hyvin tulokkaille kuin vanhoille jäsenille.

Koska AA on pohjimmiltaan elämäntapa, vain harvat ovat koskaan kyenneet kuvaamaan täysin täsmällisesti, kuinka toipumisohjelman eri elementit ovat vaikuttaneet heidän raittiuteensa. Me emme kaikki suinkaan tulkitse ja elä AA-ohjelmaa tarkasti samalla tavalla.

Voimme kuitenkin todistaa, että AA toimii meidän kohdalla, kun monet muut yritykset raittiuden saavuttamiseksi ovat pettäneet. Useat vuosia raittiina olleet jäsenet sanovat, että he yksinkertaisesti hyväksyivät uskomisen ohjelmaan. He eivät vieläkään täysin ymmärrä, miten AA toimii heidän kohdallaan. Kuitenkin he yrittävät välittää uskonsa muille, jotka ymmärtävät liiankin hyvin, kuinka tuhoisasti alkoholi toimii alkoholistia vastaan.

Toimiiko AA kaikille?

AA:n toipumisohjelma alkoholismista toimii uskoaksemme lähes kaikille, joilla on halu lopettaa juominen. Se saattaa toimia jopa niille, joita on kannustettu AA:n suuntaan. Monet meistä ovat ottaneet ensimmäisen yhteyden AA:han sosiaalisen tai työhön liittyvän painostuksen vuoksi. Myöhemmin olemme tehneet oman ratkaisumme.

Olemme nähneet joidenkin alkoholistien kompastelevan ennen ohjelmaan pääsyä. Olemme nähneet useita, jotka ovat tehneet vain puolinaisia yrityksiä seurata näitä testattuja periaatteita. Ne ovat auttaneet maailmanlaajuisesti miljoonia ylläpitämään raittiutta. Puolinaiset yritykset eivät yleensä auta.

Mutta huolimatta siitä, kuinka alhaalle alkoholisti on vajonnut tai kuinka ylhäällä hän on yhteiskunnassa, tiedämme kokemustemme ja havaintojemme perusteella, että AA tarjoaa järkevän tavan päästä juomisen oravanpyörästä. Monet meistä ovat havainneet sen helpoksi tavaksi.

Kun ensi kertaa käännyimme AA:n puoleen, monilla meistä oli lukuisia vakavia ongelmia, kuten huolia rahan, perheen, työn ja itsemme kanssa. Pian huomasimme, että alkoholi oli välitön, keskeinen ongelmamme. Sitten kun meillä oli se hallinnassa, kykenimme onnistuneesti lähestymään muita ongelmia. Niiden ratkaisut eivät aina ole olleet helppoja, mutta raittiina olemme pystyneet tulemaan niiden kanssa toimeen paljon tehokkaammin kuin juoma-aikana.

Uusi ulottuvuus

Aikoinaan useat meistä uskoivat, että alkoholi oli ainoa asia, joka teki elämän siedettäväksi. Emme edes voineet uneksia elämästä ilman viinaa. Tänään AA-ohjelman avulla meistä ei tunnu, että mitään olisi riistetty pois. Pikemminkin meistä on tullut vapaita ja olemme löytäneet uuden ulottuvuuden elämäämme. Meillä on uusia ystäviä, uusia näköaloja ja uusia asenteita. Vuosien epätoivon ja pettymyksen jälkeen monet meistä kokevat, että olemme todella alkaneet elää ensimmäistä kertaa. Iloitsemme saadessamme jakaa tämän uuden elämän vielä alkoholismista kärsivien kanssa, jotka kuten mekin kerran, etsivät tietä pimeydestä valoon. 

Alkoholismi on yksi vakavimmista terveysongelmista maassamme. On arvioitu, että sadat tuhannet miehet ja naiset kärsivät tästä etenevästä sairaudesta. AA:n jäseninä toivomme saavamme tilaisuuden jakaa kokemuksemme tämän sairauden pysäyttämisestä jokaisen kanssa, joka etsii apua. Ymmärrämme, ettei millään mitä sanomme ole todellista merkitystä, ennen kuin alkoholisti itse henkilökohtaisesti myöntää, kuten mekin kerran myönsimme, että alkoholi on tyrmännyt hänet ja hän haluaa apua.

Mistä AA löytyy?

AA:n apu on saatavilla ilman maksua, sitoutumista ja velvoitteita. Meillä on ryhmiä melkein jokaisessa kaupungissa ja jokaisella paikkakunnalla ympäri maata. Etsi netissä hakusanoilla AA, Anonyymit Alkoholistit tai Nimettömät Alkoholistit. Tietoa paikallisista kokouksista saa usein lääkäreiltä, sairaanhoitajilta, papeilta, poliisilta ja alkoholismin hoitolaitoksista, jotka tuntevat ohjelmamme.

Ne, jotka eivät löydä kokouksia, voivat kääntyä puoleemme tai käydä nettisivuillamme. Teille kerrotaan lähin kokouspaikka ja -aika. Jokainen, joka kääntyy AA:n puoleen, voi olla varma, että hänen nimettömyyttään suojellaan.

Jos sinusta tuntuu, että sinulla on alkoholin kanssa ongelmia, ja jos vilpittömästi haluat lopettaa juomisen, maailmanlaajuisesti enemmän kuin kaksi miljoonaa AA:laista voi todistaa, että ohjelma toimii. Ei ole mitään syytä, etteikö se voisi toimia myös sinun kohdallasi.

               Anonyymit alkoholistit

              

               Palvelutoimisto
               Fleminginkatu 26-30
               00511 HELSINKI
               Pl 108
               puhelin 09 7231 2110
               Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
               www.aasuomi.fi

AA:N KAKSITOISTA ASKELTA

 1.  Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.
 2.  Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.
 3.  Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitimme.
 4.  Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.
 5.  Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.
 6.  Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.
 7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.
 8.  Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.
 9.  Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.
 10.  Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
 11.  Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

AA:N KAKSITOISTA PERINNETTÄ

 1.  Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen   riippuu AA:n yhtenäisyydestä.
 2.  Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta –rakastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hallitse.
 3.  Ainoa vaatimus AA jäsenyydelle on halu lopettaa juominen.
 4.  Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.
 5.  Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille.
 6.  AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vierottaisi meitä päätarkoituksestamme.
 7.  Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.
 8.  Alcoholics Anonymous -seuran tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.
 9.  AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat.
 10. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.
 11.  Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön radion, television ja elokuvan piirissä.
 12.  Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

Vaikka kaksitoista perinnettä ei mitenkään sido mitään ryhmää, on suurin osa ryhmistä ottanut ne AA:n sisäisen ja julkisen toimintansa perustaksi.

Lähde: P-1. This is A.A. - An introduction to the A.A. Recovery Program. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. www.aa.org.